Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Stowarzyszenie

Walne 2018

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Wpisany przez Administrator wtorek, 12 czerwca 2018 16:10

Zarząd Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego zwołuje  Walne Zgromadzenie.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego zaprasza na Walne Zgromadzenie  członków Stowarzyszenia „Helios” które odbędzie się  w dniu 28 czerwca 2017 godzina 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej w pierwszym terminie, a przypadku braku wymaganego kworum w drugim terminie tego samego dnia o godz. 18:30.


 

Proponowany porządek obrad

 

 1. Otwarcie obrad przez prezesa Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium obrad (przewodniczącego obrad, sekretarza) jeśli zostanie Prezes Stowarzyszenia to prowadzi dalej, jeśli nie to przekazuje prowadzenie obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia Walnego.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej i wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Przedstawienie przez prezesa stowarzyszenia sprawozdania z działalności zarządu za rok 2017 i sprawozdania finansowego.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania i oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu ekonomicznego Stowarzyszenia na rok 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 14. Sprawy różne.
 15. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków.
 16. Zamknięcie obrad.
   

Walne 2017

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: środa, 07 czerwca 2017 16:26 Wpisany przez Administrator środa, 07 czerwca 2017 16:21

Zarząd Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego zwołuje  Walne Zgromadzenie.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego zaprasza na Walne Zgromadzenie  członków Stowarzyszenia „Helios” które odbędzie się  w dniu 27 czerwca 2017 godzina 18:00 w sali GOK w Nowej Wsi Lęborskiej w pierwszym terminie, a przypadku braku wymaganego kworum w drugim terminie tego samego dnia o godz. 18:30.


 

Proponowany porządek obrad

 

 1. Otwarcie obrad przez  wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia.
 2. Wybór Prezydium obrad ( Przewodniczącego  obrad, sekretarza) jeśli zostanie Przewodniczący stowarzyszenia to prowadzi dalej , jeśli nie to przekazuje prowadzenie obrad.
 3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia Walnego.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie regulaminu obrad.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej i wybór komisji uchwał i wniosków.
 7. Przedstawienie przez  prezesa stowarzyszenia sprawozdania z działalności zarządu za rok 2016 i sprawozdania finansowego.
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania  i oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium za rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie planu ekonomicznego Stowarzyszenia na rok 2017 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zestawów solarnych na własność beneficjentom programu
  ”Instalacja urządzeń solarnych na terenie Gmin Cewice, Nowa Wieś Lęborska i Wicko”.
 14. Sprawy różne.
 15. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag i wniosków.
 16. Zamknięcie obrad
   

Wicko - dodatkowy nabór fotowoltaika

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: poniedziałek, 31 października 2016 13:39 Wpisany przez Administrator poniedziałek, 31 października 2016 13:19

Dodatkowy nabór osób do projektu dotyczącego instalacji fotowoltaicznych.

W związku z przygotowaniami do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.3.1 – Rozwój OZE oraz licznymi zapytaniami i wciąż rosnącym zainteresowaniem mieszkańców naszej Gminy,

Wójt Gminy Wicko ogłasza dodatkowy nabór

osób do projektu z zakresu instalacji fotowoltaicznych oraz zaprasza do składania ankiet w terminie od 31.10.2016 do 07.11.2016 do godz. 15:00

 

Ankiety należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9.

Dodatkowych informacji w ww. sprawie udzielać będzie Pani Agnieszka Wolańska osobiście w pokoju nr 6 bądź pod nr. tel. 59 8611 182.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, informując jednocześnie, iż znaczenie ma kolejność Państwa zgłoszeń.

 

Ankietę dotyczącą doboru instalacji fotowoltaicznej 4 kWp i 6 kWp, wraz z informacją o możliwości zainstalowania jej na Państwa gospodarstwach w ramach programu RPO do pobrania w zakładce Do pobrania.

   

Awarie - ważne

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: czwartek, 29 września 2016 16:57 Wpisany przez Administrator czwartek, 29 września 2016 16:55

W związku z upływem gwarancji na urządzenia solarne, zakładka "zgłoszenie awarii" zostaje wyłączona.

   

Zmiana miejsca Walnego Zebrania

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: wtorek, 07 czerwca 2016 14:18 Wpisany przez Administrator wtorek, 07 czerwca 2016 14:14

UWAGA!!!

Zebranie Walne członków stowarzyszenia odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska.

Termin bez zmian, 12 czerwca 2016 r. godzina 16:00.

   

Walne 2016

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Poprawiony: piątek, 20 maja 2016 17:50 Wpisany przez Administrator piątek, 20 maja 2016 17:44

Zarząd Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego zwołuje  Walne Zgromadzenie.

ZAPROSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia  na Rzecz Rozwoju Gmin Wiejskich Powiatu Lęborskiego zaprasza na Walne Zgromadzenie  członków Stowarzyszenia „Helios” które odbędzie się  w dniu 12 czerwca 2016 godzina 16:00 w sali GOK w Nowej Wsi Lęborskiej w pierwszym terminie, a przypadku braku wymaganego kworum w drugim terminie tego samego dnia o godz. 16:30.

Więcej: Walne 2016

   

Strona 1 z 13